Category Archives: 2021 (Volume 26)

ISSUE 4 – 2021 (26)

Pages: 264 – 278 Tytuł: Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowy Title: Effect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag Jakub Szydłowski, Wojciech Szudek, Łukasz Gołek* doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.4.1 Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono wyniki dwuletnich badań

Read More

ISSUE 3 – 2021 (26)

Pages: 169 – 184 Tytuł: Wykorzystanie odpadów i ubocznych produktów przemysłowych a możliwości zmniejszenia emisji CO2 w przemyśle cementowym – badania przemysłowe Title: The use of waste and industrial by-products and possibilities of reducing CO2 emission in the cement industry – industrial trials Tomasz Baran doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.3.1 Streszczenie Abstract Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości

Read More

ISSUE 2 – 2021 (26)

Pages: 86 Informacja o wycofaniu artykułu: Wpływ nanocząstek TiO2 na właściwości samozagęszczajęcego się betonu. Retraction Notice to: Effect of TiO2 nanoparticles on the properties of self compacting concrete. Ali Nazari, Shadi Riahi doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.2.1 Dotyczy: A. Nazari, S. Riahi, Cement Wapno Beton16(3) (2011) 167-181 Concerns: A. Nazari, S. Riahi, Cement Wapno Beton16 (3) (2011) 167-181

Read More

ISSUE 1 – 2021 (26)

Pages: 3 – 11 Porównawcze badania wytrzymałości na odrywanie od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego A comparative study of shear strength of monolithic geopolymer concrete interface B. Sumanth Kumar, D. Rama Seshu* doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.1 Streszczenie Abstract Beton geopolimerowy jest kompozytem, który ma potencjalne możliwości aby zostać alternatywnym materiałem dla tradycyjnego betonu. W pracy przedstawiono doświadczenia

Read More

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com