Wersja papierowa

Koszt rocznej prenumeraty papierowej wynosi 252 zł (240 zł netto + VAT) Prenumeratę można zamówić kontaktując się mailowo: cwb@polskicement.pl

  W zamówieniu należy podać:

  • ilość zamawianych egzemplarzy czasopisma
  • dane potrzebne do wystawienia faktury (Nazwa, adres, NIP)
  • dane adresowe do wysyłki (Nazwa i/lub Imię i Nazwisko, ulica, kod i miejscowość) 

Dostęp do wersji cyfrowej jest bezpłatny

Zabronione jest bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie i przekazywanie zawartości czasopisma.