No Image

2019 01 p. 2-9

07/02/2019 CWB Editorial Team 0

Zależność przebiegu dekarbonatyzacji od mikrostruktury i stopnia krystaliczności skał węglanowych podczas wypalania wapnaRelationship between microstructure of carbonate rocks, calcite crystallinity and decarbonisation process during lime […]

No Image

2019 01 p. 10-20

06/02/2019 CWB Editorial Team 0

Badania oczyszczania powietrza przez fotokatalityczne tynki gipsowe i ich wybranych właściwości technicznych Photocatalytic gypsum plasters – studies of air cleaning properties and selected technical parameters […]

No Image

2019 01 p. 21-32

05/02/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ tworzyw sztucznych z odpadów przemysłowych poddanych obróbce powierzchniowej na właściwości mechaniczne kompozytu cementowegoEffect of surface treated industrial waste plastics on the mechanical properties of […]

No Image

2019 01 p. 33-44

04/02/2019 CWB Editorial Team 0

Spoiwo geopolimerowe z prażonej gliny o umiarkowanej zawartości kaolinuAlkali activated clay of moderate kaolin content Rafik Abbas, Mona Aly, Hanaa. Y. Ghorab Cytować jako / […]

No Image

2019 01 p. 45-55

03/02/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ koniunktury w budownictwie na produkcję cementu w PolsceThe impact of the business cycle in the construction industry on cement production in Poland Justyna Łapińska, […]

No Image

2019 01 p. 56-67

02/02/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ soli litu na reakcję krzemionki ze związkami sodu w zaprawach z cementu glinowego poddanych korozji w roztworach środków odladzającychThe influence of lithium compounds on […]

No Image

2019 01 p. 68-76

01/02/2019 CWB Editorial Team 0

Wybór spoiwa przyjaznego dla środowiska w celu zastosowania odpowiedniego cementu w budownictwieDeveloping a Material Sustainable Performance Score (MSPS) to select an alternative Cementitious Material A. […]