No Image

2019 03 p. 167

16/07/2019 CWB Editorial Team 0

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GLIN Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO KRZEMIONKOWEGO I WAPIENNEGO COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF CLAYS TREATED BY SILICEOUS AND CALCAREOUS FLY ASH L. BULÍKOVÁ, F. KRESTA […]

No Image

2019 03 p. 173

15/07/2019 CWB Editorial Team 0

WYKORZYSTANIE NAKŁADEK BETONOWYCH NA NAWIERZCHNIE DROGOWE DO ZMNIEJSZENIA ILOŚCI MIEJSKICH WYSP CIEPŁA – TECHNOLOGIA „WHITETOPPING” REDUCTION OF URBAN HEAT ISLANDS WITH WHITETOPPING S. KRISPEL, M. PEYERL, G. MAIER, P. […]

No Image

2019 03 p. 188

14/07/2019 CWB Editorial Team 0

BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DROBNEJ FRAKCJI Z RECYKLINGU GRUZU BETONOWEGO JAKO DODATKU DO CEMENTU STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING MODIFIED FINE FRACTION OBTAINED FROM RECYCLED CONCRETE RUBBLE AS CEMENT […]

No Image

2019 03 p. 202

13/07/2019 CWB Editorial Team 0

KOROZJA ZACZYNU Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO W WODNYM ROZTWORZE NH4Cl CORROSION OF BLASTFURNACE SLAG PASTE IN AQUEOUS SOLUTION OF NH4Cl B. SŁOMKA-SŁUPIK, J. PODWÓRNY, B. TRYBALSKA Cytować jako: […]

No Image

2019 03 p. 215

12/07/2019 CWB Editorial Team 0

ZASTOSOWANIE CEMENTU WYSOKOGLINOWEGO DO SPORZĄDZANIA ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH W TECHNOLOGIACH WIERTNICZYCH USE OF CALCIUM ALUMINATE CEMENTS AS BINDERS IN SEALING SLURRIES FOR DRILLING TECHNOLOGIES M. KREMIENIEWSKI, S. STRYCZEK Cytować […]

No Image

2019 03 p. 227

11/07/2019 CWB Editorial Team 0

WPŁYW DOMIESZKI REDUKUJĄCEJ SKURCZ ORAZ WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH NA SKURCZ BETONU PRZY WYSYCHANIU THE EFFECT OF SHRINKAGE REDUCING ADMIXTURE AND POLYPROPYLENE FIBERS ON DRYING SHRINKAGE BEHAVIOUR OF CONCRETE […]

No Image

2019 03 p. 238

10/07/2019 CWB Editorial Team 0

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU Z PRZETWORZONYM KRUSZYWEM Z RECYKLINGU A STUDY OF CONCRETE STRENGTH WITH PROCESSED RECYCLED AGGREGATE H. KASAGANI, T. SALI, C.B.K. RAO Cytować jako: Cite as: […]

No Image

2019 03 p. 248

09/07/2019 CWB Editorial Team 0

POWSTAJE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Cytować jako: Cite as: doi:// 1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w […]

No Image

2019 03 p. 249

08/07/2019 CWB Editorial Team 0

SYSTEM BUDOWY H+H H+H Polska Sp. z o. o. Cytować jako: Cite as: doi:// H+H Polska należy do duńskiej Grupy H+H, jednego z wiodących producentów i […]

No Image

2019 03 p. 252

07/07/2019 CWB Editorial Team 0

BETON WALCZY ZE SMOGIEM. POWSTAŁ ZIELONY PUNKT NA MAPIE WARSZAWY Górażdże Cement S.A. Cytować jako: Cite as: doi:// Przy projekcie biurowym Generation Park w Warszawie […]

Issue 2 – 2019

09/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnymStrength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials G. HATHI RAM, B. […]

No Image

2019 02 p. 85-91

07/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnymStrength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials G. HATHI RAM, B. […]

No Image

2019 02 p. 92-103

06/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ pyłu bazaltowego na budowę strefy przejściowej kruszywa z zaczynem cementowymThe influence of basalt dust on the composition of the interfacial transition zone of aggregates […]

No Image

2019 02 p. 104-115

05/04/2019 CWB Editorial Team 0

Reakcje stali z pręta stalowego z matrycą cementową w strefie przejściowej w zbrojonym betonieThe reaction of steel bar with cement matrix in the interfacial transition […]