No Image

2019 05 p. 361

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA ABK W EUROPIE I NA ŚWIECIE MODERN APPLICATION OF AAC IN EUROPE ANDWORLDWIDE T. SCHOCH Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.3 Prześledzenie drogi od wynalezienia […]

No Image

2019 05 p. 372

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

NOWE ROZWIĄZANIA STROPÓW PREFABRYKOWANYCH NEW SOLUTIONS FOR PREFABRICATED FLOOR SLABS W. DERKOWSKI Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.4 Stropy betonowe stanowią zdecydowaną większość ze wszystkich typów […]

No Image

2019 05 p. 383

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU KOMÓRKOWEGO POSSIBILITIES FOR OPTIMAL USE OF PARAMETERS OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE Ł. DROBIEC, R. JASIŃSKI Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.5 Przeprowadzony duży […]

No Image

2019 05 p. 400

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

25 LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW 25 YEARS OF CONCRETE PRODUCERS ASSOCIATION R. ZAJĄC Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.6 Przeprowadzony duży program badawczy posłużył głównie do lepszego […]

No Image

2019 05 p. 407

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI SPOIWA ODZYSKANEGO Z ODPADÓW BETONOWYCH THE TEMPERATURE EFFECT ON THE PROPERTIES OF THE BINDER RECOVERED FROM WASTE CONCRETE B. GUSEV, S. SAMCHENKO, Y. […]

Issue 4 – 2019

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

Kruszywo xonotlitowe, część I: Synteza hydrotermalnaXonotlite aggregate, part I: Hydrothermal synthesis K. DUDEK, J. PODWÓRNY Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w […]

No Image

2019 04 p. 259

24/09/2019 CWB Editorial Team 0

Kruszywo xonotlitowe, część I: Synteza hydrotermalna Xonotlite aggregate, part I: hydrothermal synthesis K. DUDEK, J. PODWÓRNY Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.4.1 W związku z dużym […]

No Image

2019 04 p. 267

23/09/2019 CWB Editorial Team 0

Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce Environmental aspects of sustainable development in the cement industry: activities communicated by enterprises functioning in Poland J. […]

No Image

2019 04 p. 276

22/09/2019 CWB Editorial Team 0

Podwójna karta CUSUM do kontroli jakości rodziny betonu Dual CUSUM chart for the quality control of concrete family I. SKRZYPCZAK, L. BUDA-OŻÓG, J. ZIĘBA Cytować […]

No Image

2019 04 p. 286

21/09/2019 CWB Editorial Team 0

Przewidywanie temperatury twardnienia i naprężeń termicznych w fundamencie śluzy Prediction of hardening temperature and thermal stresses in a sluice foundation A. ŻMIJ, B. KLEMCZAK, M. AZENHA, D. […]

No Image

2019 04 p. 296

20/09/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych Types of lightweight aggregate and their effect on the properties of fine-aggregate structural-insulating concrete L. DOMAGAŁA Cytować jako: Cite […]

No Image

2019 04 p. 307

19/09/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ położenia prętów zbrojeniowych na ich wiązanie z wysokowartościowym, samozagęszczającym się betonem Effect of reinforcing bars location on their bond in High Performance Self-Compacting Concrete P. DYBEŁ Cytować […]

No Image

2019 04 p. 320

18/09/2019 CWB Editorial Team 0

Skuteczność hydrofobizacji poprzez zastosowanie domieszek krzemoorganicznych w zaprawie cementowej The effect of hydrophobic treatment by organosilicon admixtures of cement mortar K. GRABOWSKA, M. KONIORCZYK Cytować jako: Cite […]

Issue 3 – 2019

17/07/2019 CWB Editorial Team 0

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GLIN Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO KRZEMIONKOWEGO I WAPIENNEGOCOMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF CLAYS TREATED BY SILICEOUS AND CALCAREOUS FLY ASH L. BULÍKOVÁ, F. KRESTA WYKORZYSTANIE […]