Issue 4 – 2019

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

Kruszywo xonotlitowe, część I: Synteza hydrotermalnaXonotlite aggregate, part I: Hydrothermal synthesis K. DUDEK, J. PODWÓRNY Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w […]

No Image

2019 04 p. 259

24/09/2019 CWB Editorial Team 0

Kruszywo xonotlitowe, część I: Synteza hydrotermalna Xonotlite aggregate, part I: hydrothermal synthesis K. DUDEK, J. PODWÓRNY Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.4.1 W związku z dużym […]

No Image

2019 04 p. 267

23/09/2019 CWB Editorial Team 0

Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce Environmental aspects of sustainable development in the cement industry: activities communicated by enterprises functioning in Poland J. […]

No Image

2019 04 p. 276

22/09/2019 CWB Editorial Team 0

Podwójna karta CUSUM do kontroli jakości rodziny betonu Dual CUSUM chart for the quality control of concrete family I. SKRZYPCZAK, L. BUDA-OŻÓG, J. ZIĘBA Cytować […]

No Image

2019 04 p. 286

21/09/2019 CWB Editorial Team 0

Przewidywanie temperatury twardnienia i naprężeń termicznych w fundamencie śluzy Prediction of hardening temperature and thermal stresses in a sluice foundation A. ŻMIJ, B. KLEMCZAK, M. AZENHA, D. […]

No Image

2019 04 p. 296

20/09/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych Types of lightweight aggregate and their effect on the properties of fine-aggregate structural-insulating concrete L. DOMAGAŁA Cytować jako: Cite […]

No Image

2019 04 p. 307

19/09/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ położenia prętów zbrojeniowych na ich wiązanie z wysokowartościowym, samozagęszczającym się betonem Effect of reinforcing bars location on their bond in High Performance Self-Compacting Concrete P. DYBEŁ Cytować […]

No Image

2019 04 p. 320

18/09/2019 CWB Editorial Team 0

Skuteczność hydrofobizacji poprzez zastosowanie domieszek krzemoorganicznych w zaprawie cementowej The effect of hydrophobic treatment by organosilicon admixtures of cement mortar K. GRABOWSKA, M. KONIORCZYK Cytować jako: Cite […]