Numer 3 – 2019

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GLIN Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO KRZEMIONKOWEGO I WAPIENNEGOCOMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF CLAYS TREATED BY SILICEOUS AND CALCAREOUS FLY ASH L. BULÍKOVÁ, F. KRESTA WYKORZYSTANIE NAKŁADEK BETONOWYCH NA NAWIERZCHNIE DROGOWE DO ZMNIEJSZENIA ILOŚCI MIEJSKICH WYSP CIEPŁA – TECHNOLOGIA „WHITETOPPING”REDUCTION OF URBAN HEAT ISLANDS WITH WHITETOPPING S. KRISPEL, M. PEYERL, G. MAIER, P. WEIHS, E. MURSCH-RADLGRUBER, Więcej…

2019 03 p. 167

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GLIN Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO KRZEMIONKOWEGO I WAPIENNEGO COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF CLAYS TREATED BY SILICEOUS AND CALCAREOUS FLY ASH L. BULÍKOVÁ, F. KRESTA Cytować jako: Cement-Wapno-Beton, R. XXIV/LXXXVI, 2019 r., nr 3, s. 167 Cite as: Cement-Wapno-Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, No 3, p. 167 doi:// W pracy opisano Więcej…

2019 03 p. 173

WYKORZYSTANIE NAKŁADEK BETONOWYCH NA NAWIERZCHNIE DROGOWE DO ZMNIEJSZENIA ILOŚCI MIEJSKICH WYSP CIEPŁA – TECHNOLOGIA „WHITETOPPING” REDUCTION OF URBAN HEAT ISLANDS WITH WHITETOPPING S. KRISPEL, M. PEYERL, G. MAIER, P. WEIHS, E. MURSCH-RADLGRUBER, CH. GÜTZER Cytować jako: Cement-Wapno-Beton, R. XXIV/LXXXVI, 2019 r., nr 3, s. 173 Cite as: Cement-Wapno-Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, No 3, p. 173 Więcej…

2019 03 p. 188

BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DROBNEJ FRAKCJI Z RECYKLINGU GRUZU BETONOWEGO JAKO DODATKU DO CEMENTU STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING MODIFIED FINE FRACTION OBTAINED FROM RECYCLED CONCRETE RUBBLE AS CEMENT ADDITIVE K. RAJCZYK, G. JANUS, A. KALICIAK, D. BRUKHANSKA Cytować jako: Cement-Wapno-Beton, R. XXIV/LXXXVI, 2019 r., nr 3, s. 188 Cite as: Cement-Wapno-Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, Więcej…

2019 03 p. 202

KOROZJA ZACZYNU Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO W WODNYM ROZTWORZE NH4Cl CORROSION OF BLASTFURNACE SLAG PASTE IN AQUEOUS SOLUTION OF NH4Cl B. SŁOMKA-SŁUPIK, J. PODWÓRNY, B. TRYBALSKA Cytować jako: Cement-Wapno-Beton, R. XXIV/LXXXVI, 2019 r., nr 3, s. 202 Cite as: Cement-Wapno-Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, No 3, p. 202 doi:// Praca przedstawia wyniki badania procesu Więcej…

2019 03 p. 215

ZASTOSOWANIE CEMENTU WYSOKOGLINOWEGO DO SPORZĄDZANIA ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH W TECHNOLOGIACH WIERTNICZYCH USE OF CALCIUM ALUMINATE CEMENTS AS BINDERS IN SEALING SLURRIES FOR DRILLING TECHNOLOGIES M. KREMIENIEWSKI, S. STRYCZEK Cytować jako: Cement-Wapno-Beton, R. XXIV/LXXXVI, 2019 r., nr 3, s. 215 Cite as: Cement-Wapno-Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, No 3, p. 215 doi:// W artykule omówiono wyniki Więcej…

2019 03 p. 227

WPŁYW DOMIESZKI REDUKUJĄCEJ SKURCZ ORAZ WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH NA SKURCZ BETONU PRZY WYSYCHANIU THE EFFECT OF SHRINKAGE REDUCING ADMIXTURE AND POLYPROPYLENE FIBERS ON DRYING SHRINKAGE BEHAVIOUR OF CONCRETE A. MARDANI-AGHABAGLOU, M. İLHAN, S. ÖZEN Cytować jako: Cement-Wapno-Beton, R. XXIV/LXXXVI, 2019 r., nr 3, s. 227 Cite as: Cement-Wapno-Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, No 3, p. 227 Więcej…

2019 03 p. 238

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU Z PRZETWORZONYM KRUSZYWEM Z RECYKLINGU A STUDY OF CONCRETE STRENGTH WITH PROCESSED RECYCLED AGGREGATE H. KASAGANI, T. SALI, C.B.K. RAO Cytować jako: Cement-Wapno-Beton, R. XXIV/LXXXVI, 2019 r., nr 3, s. 238 Cite as: Cement-Wapno-Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, No 3, p. 238 doi:// W pracy zbadano wpływ kruszywa z recyklingu, Więcej…

AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish