No Image

2019 03 p. 227

11/07/2019 CWB Editorial Team 0

WPŁYW DOMIESZKI REDUKUJĄCEJ SKURCZ ORAZ WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH NA SKURCZ BETONU PRZY WYSYCHANIU THE EFFECT OF SHRINKAGE REDUCING ADMIXTURE AND POLYPROPYLENE FIBERS ON DRYING SHRINKAGE BEHAVIOUR OF CONCRETE […]

No Image

2019 03 p. 238

10/07/2019 CWB Editorial Team 0

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU Z PRZETWORZONYM KRUSZYWEM Z RECYKLINGU A STUDY OF CONCRETE STRENGTH WITH PROCESSED RECYCLED AGGREGATE H. KASAGANI, T. SALI, C.B.K. RAO Cytować jako: Cite as: […]

No Image

2019 03 p. 248

09/07/2019 CWB Editorial Team 0

POWSTAJE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Cytować jako: Cite as: doi:// 1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w […]

No Image

2019 03 p. 249

08/07/2019 CWB Editorial Team 0

SYSTEM BUDOWY H+H H+H Polska Sp. z o. o. Cytować jako: Cite as: doi:// H+H Polska należy do duńskiej Grupy H+H, jednego z wiodących producentów i […]

No Image

2019 03 p. 252

07/07/2019 CWB Editorial Team 0

BETON WALCZY ZE SMOGIEM. POWSTAŁ ZIELONY PUNKT NA MAPIE WARSZAWY Górażdże Cement S.A. Cytować jako: Cite as: doi:// Przy projekcie biurowym Generation Park w Warszawie […]

Issue 2 – 2019

09/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnymStrength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials G. HATHI RAM, B. […]

No Image

2019 02 p. 85-91

07/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnymStrength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials G. HATHI RAM, B. […]

No Image

2019 02 p. 92-103

06/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ pyłu bazaltowego na budowę strefy przejściowej kruszywa z zaczynem cementowymThe influence of basalt dust on the composition of the interfacial transition zone of aggregates […]

No Image

2019 02 p. 104-115

05/04/2019 CWB Editorial Team 0

Reakcje stali z pręta stalowego z matrycą cementową w strefie przejściowej w zbrojonym betonieThe reaction of steel bar with cement matrix in the interfacial transition […]

No Image

2019 02 p. 116-125

04/04/2019 CWB Editorial Team 0

Skuteczność stabilizacji cementem podłoża nawierzchni drogowej napodstawie wyników badania płytą statycznąEffectiveness of cement in stabilizing subgrade of pavement as based on static plate load tests […]

No Image

2019 02 p. 126-136

03/04/2019 CWB Editorial Team 0

Prognozowanie wytrzymałości na ściskanie betonu natryskowego przy zastosowaniu inteligentnych metod obliczeniowych: sztucznej sieci neuronowej i regresji wektorów wspierającychPrediction of shotcrete compressive strength using Intelligent Methods; […]

No Image

2019 02 p. 137-153

02/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ nanokrzemionki na mrozoodporność zapraw z cementu z dodatkiem popiołu lotnego, dojrzewających w warunkach korozyjnych, w różnych temperaturachEffect of nano silica on freeze-thaw resistance of […]

No Image

2019 02 p. 154-160

01/04/2019 CWB Editorial Team 0

Mączka wapienna jako aktywny dodatek mineralny do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowegoLimestone meal as active mineral additive for production of aerated autoclaved concrete Wiesław Kurdowski, Jarosław […]

Issue 1 – 2019

09/02/2019 CWB Editorial Team 0

Zależność przebiegu dekarbonatyzacji od mikrostruktury i stopnia krystaliczności skał węglanowych podczas wypalania wapnaRelationship between microstructure of carbonate rocks, calcite crystallinity and decarbonisation process during lime […]