No Image

2019 06 p. 471

04/12/2019 CWB Editorial Team 0

BADANIA FIBROKOMPOZYTU CEMENTOWEGO Z DUŻYM UDZIAŁEM PRZEMYSŁOWYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH, TWARDNIEJĄCEGO W WARUNKACH NAPRĘŻEŃ POKRYTYCZNYCH RESEARCH OF THE FIBER REINFORCED STRAIN HARDENING CEMENTITIOUS COMPOSITE WITH HIGH VOLUME OF INDUSTRIAL BY-PRODUCTS M. […]

No Image

2019 06 p. 462

03/12/2019 CWB Editorial Team 0

DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W POLSCE – DOBRA PRAKTYKA SOCIAL ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND – GOOD PRACTICE J. […]

No Image

2019 06 p. 455

03/12/2019 CWB Editorial Team 0

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WPŁYWIE METALI CIĘŻKICH NA WIĄZANIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO THE FACTORS GOVERNING THE INFLUENCE OF HEAVY METALS ON THE SETTING OF PORTLAND CEMENT P. PICHNIARCZYK Cytować […]

No Image

2019 06 p. 448

02/12/2019 CWB Editorial Team 0

WPŁYW SKŁADU BETONÓW ZWYKŁYCH I WYSOKOWARTOŚCIOWYCH NA ICH WILGOTNOŚĆ W UMOWNYM STANIE POWIETRZNO-SUCHYM EFFECT OF COMPOSITION OF ORDINARY AND HIGH PERFORMANCE CONCRETES ON THEIR MOISTURE LEVEL IN THE CONVENTIONAL […]

No Image

2019 06 p. 432

01/12/2019 CWB Editorial Team 0

BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING OF THE EFFECTS OF SELECTED CHEMICAL ADMIXTURES ON THE DEVELOPMENT […]

No Image

2019 06 p. 421

30/11/2019 CWB Editorial Team 0

Zastosowanie kruszyw odzyskanych ze zniszczonej nawierzchni asfaltowej w betonowych nawierzchniach drogowych  A study on the use of reclaimed asphalt pavement aggregates in pavement quality concrete […]

Issue 5 – 2019

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

BETON W MIESZKALNICTWIE. INNOWACYJNE IDEE I ICH PRAKTYCZNE ODDZIAŁYWANIECON CRETE IN HOUSING. THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON INNOVATIVE ARCHITECTURAL IDEAS J. SŁYK PREFABRYKACJA BETONOWA. LEKCJE Z PRZESZŁOŚCI I […]

No Image

2019 05 p. 339

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

BETON W MIESZKALNICTWIE. INNOWACYJNE IDEE I ICH PRAKTYCZNE ODDZIAŁYWANIE CONCRETE IN HOUSING. THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON INNOVATIVE ARCHITECTURAL IDEAS J. SŁYK Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.1 […]

No Image

2019 05 p. 351

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

PREFABRYKACJA BETONOWA. LEKCJE Z PRZESZŁOŚCI I POSTĘPY W PRZYSZŁOŚCI CONCRETE PREFABRICATION. LESSONS FROM THE PAST AND ADVANCES FOR THE FUTURE D. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Cytować jako: Cite as: […]

No Image

2019 05 p. 361

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA ABK W EUROPIE I NA ŚWIECIE MODERN APPLICATION OF AAC IN EUROPE ANDWORLDWIDE T. SCHOCH Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.3 Prześledzenie drogi od wynalezienia […]

No Image

2019 05 p. 372

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

NOWE ROZWIĄZANIA STROPÓW PREFABRYKOWANYCH NEW SOLUTIONS FOR PREFABRICATED FLOOR SLABS W. DERKOWSKI Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.4 Stropy betonowe stanowią zdecydowaną większość ze wszystkich typów […]

No Image

2019 05 p. 383

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU KOMÓRKOWEGO POSSIBILITIES FOR OPTIMAL USE OF PARAMETERS OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE Ł. DROBIEC, R. JASIŃSKI Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.5 Przeprowadzony duży […]

No Image

2019 05 p. 400

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

25 LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW 25 YEARS OF CONCRETE PRODUCERS ASSOCIATION R. ZAJĄC Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.5.6 Przeprowadzony duży program badawczy posłużył głównie do lepszego […]

No Image

2019 05 p. 407

25/09/2019 CWB Editorial Team 0

WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI SPOIWA ODZYSKANEGO Z ODPADÓW BETONOWYCH THE TEMPERATURE EFFECT ON THE PROPERTIES OF THE BINDER RECOVERED FROM WASTE CONCRETE B. GUSEV, S. SAMCHENKO, Y. […]