ISSUE 1 – 2021 (26)


Pages: 3 – 11

Porównawcze badania wytrzymałości na odrywanie od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego

A comparative study of shear strength of monolithic geopolymer concrete interface

B. Sumanth Kumar, D. Rama Seshu*

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.1


Pages: 12 – 23

Wpływ rozszerzalności powodowanej reakcją kruszywa z wodorotlenkami sodu i potasu na właściwości mechaniczne betonu

Effect of ASR expansion on mechanical properties of concrete

Alkan Hafci*, Lutfullah Turanli, Fatih Bektas

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.2


Pages: 24 – 34

Wpływ pyłu z bocznikowania gazów z pieca cementowego na właściwości cementu portlandzkiego i hutniczego

The influence of cement kiln by-pass dust addition on the properties of Portland and slag cement

Ewelina Tkaczewska*, Grzegorz Łój, Agata Frątczak

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.3


Pages: 35 – 45

Wielokrotne zastosowanie kruszywa do betonu jako zrównoważone ekologicznie rozwiązanie – przegląd zagadnienia

Multi-recycled aggregate concrete towards a sustainable solution – a review

Madhavi Latha Kasulanati, Rathish Kumar Pancharathi*

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.4


Pages: 46 – 54

Wpływ wielkości i kształtu kruszywa na wytrzymałość betonu na ściskanie i plastyczność

The effect of size and shape of aggregate on compressive strength and ductility of concrete

Hamid Reza Darvishvand, Seiyed Ali Haj Seiyed Taghia*, Masood Ebrahimi

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.5


Pages: 55 – 66

Pochłanianie fal elektromagnetycznych przez kompozyty z cementu wapniowo-siarczanoglinianowego z nanopłytkami grafenu

Electromagnetic wave-absorbing properties of graphene nanoplatelets – calcium sulfoaluminate cement – based composites

L.V. Xingjun, Yuping Duan, *, Guoqing Chen

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.6


Pages: 67 – 82

Badanie właściwości mechanicznych i trwałości betonu zawierającego nanocząstki Fe3O4/SiO2/tlenek grafenu i tlenku grafenu

Investigating the mechanical properties and durability indices of concrete containing Fe3O4/SiO2/GO and GO nanoparticles

Mehdi Saliani, Amin Honarbakhsh, Rahele Zhiani, Seyed Mojtaba Movahedifar, Alireza Motavalizadehkakhky

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.7


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com