2019 06 p. 421

Zastosowanie kruszyw odzyskanych ze zniszczonej nawierzchni asfaltowej w betonowych nawierzchniach drogowych

 A study on the use of reclaimed asphalt pavement aggregates in pavement quality concrete

Y. Paluri, M. Heeralal, R. Kumar 

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.1

W celu rozwiązania problemu z brakiem naturalnych kruszyw zaproponowano stosowanie kruszyw odzyskanych ze zniszczonych nawierzchni asfaltowych. W przypadku ich właściwej obróbki składają się one z dobrej jakości kruszywa, jednak pokrytego warstewką asfaltu. W doświadczeniach naturalne kruszywa zastępowano częściowo tym odzyskanym kruszywem. Badania właściwości uzyskanych betonów wykazały, że zastąpienie naturalnego kruszywa w ilości przekraczającej 20% powodują znaczne zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie. Natomiast zastępowanie nie przekraczające tego poziomu zapewniało jakość betonu utrzymującą się w poprawnych granicach dla betonu klasy 40 MPa. Także wytrzymałość na zginanie betonu zawierającego 20% kruszywa odzyskanego z nawierzchni asfaltowej była większa od 4,5 MPa. Uzyskane wyniki pokazują, że zawartość odzyskanego kruszywa w betonie nie przekraczająca 20% nie ma niekorzystnego wpływu na właściwości uzyskanych betonów.

To overcome the deficit of natural aggregates, alternate materials are being proposed. As an alternative to natural aggregates, reclaimed asphalt pavement (RAP) aggregates in the present study was used. When processed properly, RAP consists of wellgraded, high quality aggregates, coated by a layer of asphalt. In the current study natural aggregates were partially replaced by RAP aggregates. These specimens were tested for the mechanical properties. A substantial loss in the compressive strength of RAP based concrete was observed when more than 20% of RAP aggregates were used. For 20% replacement of RAP aggregate, the compressive strength was within the acceptable limits for producing a 40 MPa concrete. Also the flexural strength of 20% RAP concrete was higher than 4.5 MPa and also, 20% had higher flexural toughness compared to the control mix, without RAP. These results suggest that as much of 20% of RAP aggregates can be used for PQC without any significant impact on the properties of the concrete produced.