Issue 5 – 2019


BETON W MIESZKALNICTWIE. INNOWACYJNE IDEE I ICH PRAKTYCZNE ODDZIAŁYWANIECON

CRETE IN HOUSING. THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON INNOVATIVE ARCHITECTURAL IDEAS

J. SŁYK


PREFABRYKACJA BETONOWA. LEKCJE Z PRZESZŁOŚCI I POSTĘPY W PRZYSZŁOŚCI

CONCRETE PREFABRICATION. LESSONS FROM THE PAST AND ADVANCES FOR THE FUTURE

D. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ


NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA ABK W EUROPIE I NA ŚWIECIE

MODERN APPLICATION OF AAC IN EUROPE ANDWORLDWIDE

T. SCHOCH


NOWE ROZWIĄZANIA STROPÓW PREFABRYKOWANYCH

NEW SOLUTIONS FOR PREFABRICATED FLOOR SLABS

W. DERKOWSKI


MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU KOMÓRKOWEGO

POSSIBILITIES FOR OPTIMAL USE OF PARAMETERS OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE

Ł. DROBIEC, R. JASIŃSKI


25 LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW

25 YEARS OF CONCRETE PRODUCERS ASSOCIATION

R. ZAJĄC


WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI SPOIWA ODZYSKANEGO Z ODPADÓW BETONOWYCH

THE TEMPERATURE EFFECT ON THE PROPERTIES OF THE BINDER RECOVERED FROM WASTE CONCRETE

B. GUSEV, S. SAMCHENKO, Y. KRIVOBORODOV