Wpływ impregnacji powierzchniowej wodnymi roztworami Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 oraz ZnSiF6 na właściwości zapraw i betonów – obecnie w tłumaczeniu

The influence of surface impregnation with Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 and ZnSiF6 water solutions on the properties of mortars and concretes.

Wojciech Szudek, Paulina Szołdra, Grzegorz Malata

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.2

xx

xx