2019 04 p. 286

Przewidywanie temperatury twardnienia i naprężeń termicznych w fundamencie śluzy

Prediction of hardening temperature and thermal stresses in a sluice foundation

A. ŻMIJ, B. KLEMCZAK, M. AZENHA, D. SCHLICKE

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.4.4

W pracy przedstawiono symulację numeryczną i analityczną temperatury twardnienia, odkształceń i naprężeń termicznych w fundamencie śluzy Sülfeld-Süd w Niemczech, której budowa zakończyła się w listopadzie 2008 r. Przedstawione wyniki dotyczą jednego z etapów budowy tego fundamentu o rzeczywistych wymiarach 41,5 x 26,5 m i grubości 2 m. Analizę numeryczną przeprowadzono w programie DIANA MES. Uzyskane wyniki zostały porównane z rzeczywistymi pomiarami temperatury, odkształceń i naprężeń w fundamencie śluzy.

The study presents the numerical and analytical simulation of the hardening temperature, thermal strains and stresses in the foundation of the sluice Sülfeld-Süd in Germany, which construction process was completed in November 2008. The present study relates to a particular construction stage of this foundation with real dimensions of 41.5 x 26.5m and a thickness of 2 m.The numerical analysis was performed in the software DIANA FEA. The obtained results are compared with actual measurements of temperature, strains and stresses in the sluice foundation.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com