Prenumerata

Wersja papierowa

Koszt rocznej prenumeraty papierowej wynosi 252 zł (240 zł netto + VAT)
Prenumeratę można zamówić:
 
W zamówieniu należy podać:
 • ilość zamawianych egzemplarzy czasopisma
 • dane potrzebne do wystawienia faktury (Nazwa, adres, NIP)
 • dane adresowe do wysyłki (Nazwa i/lub Imię i Nazwisko, ulica, kod i miejscowość) 
 
Prenumeratorzy wersji papierowej mogą otrzymać bezpłatny dostęp do wersji cyfrowej czasopisma po złożeniu zamówienia (tylko do opłaconego rocznika) zgodnie z podaną procedurą – zamawianie wersji cyfrowej.
 

Wersja cyfrowa

Procedura zamawiania wersji cyfrowej:
 1. Zarejestruj się
   
 2. Zaloguj się
   
 3. Wybierz właściwy dostęp („kup wersję PDF” – można zamówić dostęp do: wybranego rocznika, wybranego numeru lub pojedynczego artykułu – przy każdym wyborze pojawia się właściwa opłata)
   
 4. Postępuj zgodnie z komunikatami przy wybranej opcji.
   
 5. Dokonaj płatności na numer konta:

  PKO BP SA 41 1020 2892 0000 5302 0424 1089
  Kod SWIFT: BPKOPLPW

  Fundacji Cement, Wapno, Beton
  Al. Mickiewicza 30 lok.303.
  30-059 Kraków

  W tytule należy wpisać numer zamówienia. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę, to wypełnij formularz na „twoje konto”.
   
 6. Dostęp do wersji cyfrowej nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (o wpłynięciu środków na konto i aktywowaniu dostępu poinformujemy Cię mailowo).
   
 7. Zabronione jest bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie i przekazywanie zawartości czasopisma. Pobierany PDF otrzymuje niepowtarzalny numer związany z loginem i hasłem – dlatego bezprawne przekazywanie wersji cyfrowej lub loginu z hasłem będzie złamaniem prawa. Nieuczciwi prenumeratorzy będą pozbawiania prawa dostępu do wersji cyfrowej i poniosą konsekwencje prawne.