Prenumerata

Wersja papierowa

Koszt rocznej prenumeraty papierowej wynosi 252 zł (240 zł netto + VAT)
Prenumeratę można zamówić:
 
W zamówieniu należy podać:
 • ilość zamawianych egzemplarzy czasopisma
 • dane potrzebne do wystawienia faktury (Nazwa, adres, NIP)
 • dane adresowe do wysyłki (Nazwa i/lub Imię i Nazwisko, ulica, kod i miejscowość) 
 

Dostęp do wersji cyfrowej (bezpłatny)

 1. Zarejestruj się 
   
 2. Zaloguj się
   
 3. Dostęp do wersji cyfrowej nastąpi niezwłocznie po zalogowaniu (należy pobrać PDF)
   
 4. Zabronione jest bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie i przekazywanie zawartości czasopisma. Pobierany PDF otrzymuje niepowtarzalny numer związany z loginem i hasłem.