Wybór spoiwa przyjaznego dla środowiska w celu zastosowania odpowiedniego cementu w budownictwie

Numer wydania: 2019/1, strona 68
Kumar_01_2019Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Budownictwo zrównoważone stało się ważnym czynnikiem ograniczania jego negatywnego wpływu na zagadnienia społeczne, gospodarcze i środowiskowe w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się. W budownictwie zrównoważonym wybór materiału odgrywa bardzo ważną rolę. W tej pracy przeprowadzono kompleksowy przegląd wskaźników i kryteriów oceny cementów, z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i technologicznych. W oparciu o te kryteria i wskaźniki opracowano wytyczne do wyboru najlepszego cementu ze względu na te kryteria. W opracowaniu wzięto pod uwagę przydatność cementu, mając na uwadze trwałość i cykl życia, w odniesieniu do kryteriów i wskaźników zrównoważonych. W celu uszeregowania cementów wariantowych pod względem przydatności sformułowano wytyczne do podejmowania decyzji przy wykorzystaniu wielokryterialnej metody hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. Opracowane wytyczne zebrano w obszerne studium, mające na celu wybór najlepszego wariantu, spośród dostępnych cementów. Pozwoli to jednocześnie opracować wskaźnik ogólnej przydatności materiałów. Opracowane wytyczne ułatwią projektantowi wybór optymalnego cementu, w kontekście budownictwa zrównoważonego.
A. SUCHITH REDDY, P. RATHISH KUMAR, P. ANAND RAJ