Spoiwo geopolimerowe z prażonej gliny o umiarkowanej zawartości kaolinu

Numer wydania: 2019/1, strona 35
Abbas_01_2019Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Glinę prażoną z 30% zawartością reaktywnej krzemionki aktywowano alkalicznie w temperaturze pokojowej mieszaniną krzemianu sodu i wodorotlenku sodu, w proporcjach Na2O/Al2O3 od 1,2 do 1,7 oraz H2O/Na2O od 10 do 6. Uzyskane zaczyny geopolimerowe badano w ciągu jednego roku dojrzewania. Pomimo względnie małego stosunku SiO2/Al2O3 wynoszącego 2,06; Na2O/Al2O3 równego 1,4 oraz H2O/Na2O wynoszącego 8, wytrzymałość na ściskanie po trzech dniach i po roku wynosiła odpowiednio 39 i 80 MPa. Z betonu geopolimerowego z powodzeniem wzniesiono prototypowy budynek, co przyczyniło się do popularyzacji geopolimerów w Egipcie. Wytrzymałość fundamentów na ściskanie po 3 i 28 dniach wynosiła odpowiednio 11 i 35 MPa, pomimo zwiększonej ilości wody zarobowej w porównaniu do zaczynów, w celu zapewnienia odpowiedniej urabialności. Uzyskane wyniki stanowią dobrą informację odnośnie do przyszłych konstrukcji geopolimerowych, w Egipcie.
R. ABBAS, M. ALY, H.Y. GHORAB