Badania oczyszczania powietrza przez fotokatalityczne tynki gipsowe i ich wybranych właściwości technicznych

Numer wydania: 2019/1, strona 10
Zajac_01_2019Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku nowego fotokatalizatora w postaci modyfikowanego azotem tlenku tytanu oraz komercyjnego fotokatalizatora w postaci tlenku tytanu na właściwości oczyszczające i wybrane właściwości techniczne tynku gipsowego. Dodatek obu fotokatalizatorów pozwolił otrzymać tynki o właściwościach oczyszczających powietrze ze szkodliwych tlenków azotu. Fotokatalizator modyfikowany azotem zwiększył wodożądność tynku o ok. 9% przy 5% dodatku, podczas gdy fotokatalizator komercyjny już przy dodatku 1% zwiększył ją o 20%. Przy zachowaniu stałej konsystencji fotokatalizator modyfikowany azotem skracał czas wiązania tynku, podczas gdy komercyjny fotokatalizator go wydłużał. Zastosowanie dodatku fotokatalizatora modyfikowanego azotem w ilości 1% - 3% umożliwia produkcję tynku o właściwościach oczyszczających powietrze i zadowalających właściwościach technicznych.
 
K. ZAJĄC, T. RUCIŃSKA, A.W. MORAWSKI, M. JANUS