Wpływ tworzyw sztucznych z odpadów przemysłowych poddanych obróbce powierzchniowej na właściwości mechaniczne kompozytu cementowego

Numer wydania: 2019/1, strona 21
Dheya_01_2019Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy omówiono wyniki badań możliwości wykorzystania odpadów z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) i poliamidu (PA), uzyskanych z zakładu przetwarzania odpadów, jako wzmocnienie zapraw. Jednym z głównych problemów związanych z wykorzystywaniem odpadów z tworzyw sztucznych w kompozytach cementowych jest hydrofobowość powierzchni tworzywa sztucznego, która uniemożliwia adhezję zaczynu cementowego. W badaniach zastosowano rozcieńczony roztwór izopropanolu do obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych. Przy projektowaniu mieszanin uwzględniono trzy zmienne; rodzaj tworzywa sztucznego (PP, PE, PA), ich dodatek oraz ich obróbkę powierzchniową.  Przeprowadzono badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 1,5% dodatek PP i PE zwiększył wytrzymałość na zginanie zaprawy, natomiast obróbka powierzchniowa nie wpłynęła na tę wytrzymałość. Wraz ze zwiększaniem dodatku tworzyw sztucznych zwiększała się energia pękania zapraw z tymi tworzywami. Dla stosunku objętościowego 1,5% zwiększeniu uległa energia pękania w odniesieniu do mieszaniny wzorcowej, przy czym największy wpływ miał odpad PP. W przypadku niepoddanych obróbce powierzchniowej odpadów stwierdzono znaczne zwiększenie energii pękania, przy równoczesnym zmniejszeniu wytrzymałości na ściskanie i energii pękania przy ściskaniu, jednak ten wpływ uległ zwiększeniu po obróbce powierzchniowej odpadów. Odpadowe tworzywa sztuczne mogą być stosowane w zaprawach lub w betonach, w celu poprawy ciągliwość i udarności. Równocześnie wykorzystanie tych odpadów eliminuje zanieczyszczenie środowiska.
D.M.A. GHILAN, E. TEOMETE