Wytrzymałość kompozytów cementowych zbrojonych włóknami mieszanymi

Numer wydania: 2018/6, strona 479
Krishnaraja_06_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Beton kompozytowy ECC (Engineered Cementitious Concrete) to zaawansowany kompozyt cementowy. Niniejsze badanie miało na celu poprawę właściwości mechanicznych betonu ECC poprzez zastosowanie procesu hybrydyzacji. Badaniu poddanych zostało pięć różnych mieszanek. Hybrydowe mieszanki ECC przygotowano stosując wspólnie włókna alkoholu poliwinylowego z włóknami polipropylenowymi o udziale objętościowym 1,0% każde, oraz włókna polialkoholu winylowego z włóknami stalowymi o udziale objętościowym 1,0% każde. Kolejne trzy mieszanki ECC zawierały 2,0% objętościowych włókien z alkoholu poliwinylowego, włókien polipropylenowych, lub włókien stalowych. Proces hybrydyzacji pozwolił na znaczne podwyższenie wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie oraz zginanie.
A.R. KRISHNARAJA, S. ANANDAKUMAR, M. JEGAN