Właściwości fizyczne pumeksu i jego zachowanie jako kruszywo grube w betonie

Numer wydania: 2018/6, strona 468
Caiza_06_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Zastosowanie lekkiego betonu zyskało popularność i powszechną akceptację w branży budowlanej na całym świecie. Jest wiele metod wytwarzania lekkiego betonu, a do jednej należy zastosowanie pumeksu jako kruszywa grubego. Głównym celem przeprowadzonych doświadczeń było określenie właściwości fizycznych pumeksu wulkanicznego, z północno-centralnego Ekwadoru i możliwości jego stosowania jako kruszywa grubego w betonie. Próbki pumeksu, konwencjonalnego kruszywa grubego i konwencjonalnego kruszywa drobnego zbadano określając skład ziarnowy, gęstość w stanie suchym, absorpcję wody, odporność na ścieranie, zawartość wilgoci i gęstość nasypową, zgodnie z normami ASTN. Skład mieszanin obliczono zgodnie  z ACI 211. Do badań przygotowano po pięć próbek walcowych  z kruszywem konwencjonalnym i pumeksowym. Zbadano ich wytrzymałość na ściskanie po różnych okresach, w celu porównania właściwości betonów z kruszywem klasycznym i pumeksowym.
M. CAIZA, C. GONZALEZ, T. TOULKERIDIS, H. BONIFAZ