Zapobieganie powstawaniu spękań w betonowych nawierzchniach drogowych

Numer wydania: 2018/6, strona 453
Cicek_06_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Nawierzchnie betonowe mają duże znaczenie dla zachowania płynności ruchu na drogach. Jednak na tych nawierzchniach mogą powstawać spękania na skutek niepożądanej reakcji kruszyw zawierających aktywną krzemionkę z wodorotlenkami sodu i potasu [RSPK]. Dlatego w wielu częściach świata należy stosować odpowiednie metody, aby uniknąć nadmiernej ekspansji, wywoływanej tą reakcją. Ten artykuł zawiera obszerny opis prac zawartych w literaturze. Dotyczą one szczególnie metod zapobiegających szkodliwej ekspansji towarzyszącej tej reakcji oraz omawiają zalecenia dotyczące oceny i naprawy istniejących konstrukcji. Ogólnie, każda metoda zmniejszania ekspansji w inny sposób wpływa na RSPK. Warunki otoczenia, dobór surowców mieszanki betonowej oraz rodzaje materiału odgrywają ważną rolę w RSPK. Ponadto stwierdzono, że pękaniu betonu wywołanemu przez tę reakcję można zapobiegać nie tylko czynnikami chemicznymi, ale także mechanicznymi. Przeprowadzono doświadczenia, w których wykazano korzystny wpływ żużla i nie- reaktywnego kruszywa na ograniczenie RSPK. Badania prowadzono w pięciu różnych wariantach. Badano wpływ na ekspansję przez 3, 7 i 14 dni. Dodatkowo stwierdzono, że różne rodzaje kruszywa mogą mieć różny wpływ na ograniczenie ASR.
E. CICEK