Wpływ drogowych nawierzchni betonowych na bezpieczeństwo i zużycie energii w tunelach

Numer wydania: 2018/5, strona 379
Krispel_5_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W przeprowadzonych badaniach zastosowano różne modelowe rozwiązania oświetlenia tunelu oraz je oceniono. Oszacowano, że korzystny wpływ drogowej nawierzchni betonowej na fotometryczną charakterystykę tunelu ma podstawowe znaczenie. Betonowa nawierzchnia zapewnia odpowiednie oświetlenie drogi przy znacznie mniejszej wydajności lamp, niezależnie od ich rodzaju. Równocześnie moc lamp może być zmniejszona o dwie trzecie w porównaniu z nawierzchnią asfaltową. Natomiast wpływ dodatku tlenku tytanu do betonu nie ma znaczenia. Ogólnie, obecność pieszych na drodze może być dostrzeżona znacznie wcześniej i wyraźniej w związku z większą jasnością luminancją i odbiciem światła nawierzchni betonowej. Beton ma większą  zdolność od-bicia światła, co przyczynia się do lepszego pośredniego oświetlenia strefy ruchu.
S. KRISPEL, M. PEYERL, G. MAIER