Przygotowanie lekkich pianobetonów o gęstości pozornej mniejszej niż 200 kg·m-3

Numer wydania: 2018/5, strona 369
Kuzielova_5_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Praca dotyczy przygotowania lekkich pianobetonów z wykorzystaniem metody wstępnego spieniania. Trwałość pianobetonów o gęstości mniejszej niż 200 kg m-3 uzyskano zmniejszając stężenie środka spieniającego do 50% – 25% powszechnie stosowanego stężenia. Wyniki doświadczalne potwierdziły, że opóźniający hydratację cementu wpływ środka spieniającego można zrównoważyć zmniejszając jego stężenie. Taka metoda wraz z zastosowaniem szybkotwardniejącego cementu o dużej klasie wytrzymałości, zapewniała dobrą trwałość pianobetonów oraz ich wystarczającą wytrzymałość na ściskanie. Dzięki temu otrzymane pianobetony mogą być stosowane w praktyce.
E. KUZIELOVÁ, M. ŽEMLIČKA, Ľ. BAČA, L. PACH