Właściwości zapraw cementowych z dodatkiem nanokrzemionki i włókien węglowych

Numer wydania: 2018/4, strona 317
Cui_4_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Do zapraw cementowych dodawano nanokrzemionkę [NS] I włókna węglowe [WW] o różnej długości, oddzielnie i razem, badając ich wpływ na właściwości mechaniczne i przewodność zapraw cementowych. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że dodatek WW o długości 3 mm daje większą wytrzymałość od dodatku WW o długości 6 mm. Dodatek NS zwiększa wytrzymałość zapraw, jak można tego było oczekiwać. Równoczesny dodatek NS i WW zapewnia wyższą wytrzymałość niż ich oddzielny dodatek. Przypuszczalnie jest to wpływ bardziej równomiernego rozproszenia obu domieszek w zaprawie. Oporność elektryczna zapraw maleje z rosnącym dodatkiem WW i jest większa w przypadku włókien o długości 3 mm. NS nie ma na tę właściwość wpływu.
X. CUI, D. ZHOU, Y. WANG, B. HAN