Pułapki w chemii cementu

Numer wydania: 2018/4, strona 333
Kurdowski_4_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W artykule przeprowadzono dyskusję zagadnień z chemii cementu, które nie mają naukowego wyjaśnienia. Są to zagadnienia dotyczące hydratacji cementu, które łączą się ze zwiększeniem objętości zaczynu, pomimo że reakcje klinkierowych faz bezwodnych z wodą są związane zawsze z kontrakcją, czyli ze zmniejszeniem objętości produktów tych reakcji. Z dyskusji tej wynika, że pomimo znacznego rozwoju aparatury badawczej nie opracowano do dnia dzisiejszego podstaw naukowych w pełni rozwiązujących te problemy. Natomiast można stwierdzić, że jako uzasadnienie pozostają w dalszym ciągu procesy przebiegające w małej objętości „in situ” i ciśnienie osmotyczne. Poczyniono jednak znaczny postęp w odniesieniu do ettringitu zwracając uwagę na duże znaczenie wodorotlenku wapnia w tym procesie.
W. KURDOWSKI, G. KĄDZIELAWSKI