Ocena możliwości stosowania reguły mieszanin do oszacowania przepuszczalności azotu betonu wysokowartościowego

Numer wydania: 2018/4, strona 308
Tracz_4_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W artykule przedstawiono wyniki badań 18 wysokowartościowych betonów cementowych o mocno zróżnicowanym składzie. Czynnikami zmiennymi składu były: rodzaj cementu (CEM I 42,5 R; CEM II/A-V 42,5 i CEM III A 42,5 N), wskaźnik w/c (0,30 i 0,40) oraz ilość zaczynu (240, 300 i 360 dm3/m3). Czynnikiem stałym było bazaltowe kruszywo grube. Badaniom doświadczalnym przepuszczalności poddano betony, zaczyny i bazalt, z którego wykonane było kruszywo grube. Badania prowadzono metodą RILEM-Cembureau przy przepływie azotu. Próbki wszystkich badanych materiałów znajdowały się w stanie suchym. Po przyjęciu kilku założeń upraszczających przepuszczalność betonów szacowano także na podstawie reguły mieszanin, jako średnią ważoną przepuszczalności zaczynu i kruszywa grubego. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, że w przypadku betonów wysokowartościowych możliwe jest wystarczająco dokładne szacowanie ich przepuszczalności na podstawie znanych objętościowych udziałów zaczynu i kruszywa grubego. Dokładność tę można zwiększyć uwzględniając rodzaj cementu, z jakiego wykonany został beton.
T. TRACZ