Rodzaje skurczu betonu jego znaczenie i metody zapobiegania

Numer wydania: 2018/4, strona 290
Pawluk_4_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy omówiono rodzaje skurczu betonu i ich przyczyny oraz metody zapobiegawcze. Następnie przeprowadzono badania skurczu cementu CEM I 42,5R z dodatkiem CaO, uzyskanego w wyniku prażenia wapna hydratyzowanego w 1450oC oraz domieszek handlowych. Były to domieszki BASF MasterLife SRA 150 i BASF MasterLife SRA 815, pierwsza, która opiera się na powstawaniu ettringitu, druga wpływająca na napięcie powierzchniowe wody. Dodatek CaO miał bardzo mały wpływ na skurcz cementu, podobnie jak pierwsza domieszka, natomiast ich równoczesny dodatek powodował znaczne zmniejszenie skurczu. Natomiast druga domieszka spowodowała znaczne zmniejszenie skurczu, a równoczesny dodatek wapna praktycznie nie zmieniał wpływu tej domieszki. Ten różniący się znacznie wpływ dwóch domieszek na skurcz cementu jest spowodowany ich różną zgodnością z zastosowanym cementem.
J. PAWLUK