Badanie właściwości mechanicznych betonu zawierającego odpady z przemysłu papierniczego – szlam wapienny zastępujący częściowo cement

Numer wydania: 2018/4, strona 298
Prasad_4_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Szlam wapienny jest odpadem w przemyśle papierniczym, który powstaje w trakcie oczyszczania makulatury, stosowanej jako surowiec do produkcji papieru. Odpady stałe powstające w tym procesie, a nazwane „szlam wapienny”, wynoszą od 35 kg do 65 kg na jedną tonę papieru. Biorąc pod uwagę, że w Indiach produkuje się 12,7 miliona ton papieru otrzymujemy około 635000 ton tego odpadu rocznie. Przedstawione badania dotyczą wykorzystania tego odpadu jako dodatku do cementu i obejmują sprawdzenie jego wpływu na właściwości mechaniczne betonu. Przygotowano dwa betony klasy C25 i C35 ze spoiwa, w którym cement zastępowano częściowo szlamem wapiennym w ilości 10%, 20% i 30%. Uzyskane wyniki wykazały, że zastępowanie cementu szlamem wapiennym poprawia wytrzymałość betonu, w przypadku gdy dodatek tego odpadu nie przekracza 20%. Beton klasy C35 ze spoiwa, w którym 20% cementu zastąpiono szlamem wapiennym, ma większą wytrzymałość na ściskanie o 14%, a na zginanie nawet o 25%.
D.R. PRASAD