Charakterystyka mikrostruktury pianobetonu o różnych gęstościach przy zastosowaniu technik mikroskopowych

Numer wydania: 2018/3, strona 216
Chung_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy przedstawiono wyniki badań próbek pianobetonów z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikrotomografii rentgenowskiej. Scharakteryzowano porowatość oraz właściwości matrycy cementowej betonów po różnych czasach dojrzewania. Gęstość decyduje w pierwszej kolejności o mikrostrukturze matrycy cementowej, a co za tym idzie właściwości pianobetonów. Jak można się było spodziewać, matryca cementowa jest bardziej zwarta w pianobetonach o większej gęstości i dojrzewających przez dłuższy okres. Średnica porów zmniejsza się, wraz ze zwiększaniem się gęstości betonów i jest bardziej stabilna w późniejszych okresach.
S.-Y. CHUNG, C. LEHMANN, M. ABD. ELRAHMAN, D. STEPHAN