Ewolucja w zastosowaniu betonu wałowanego do budowy zapór wodnych

Numer wydania: 2018/3, strona 195
Salamon_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Beton wałowany uznawany jest za jedno z największych osiągnięć w technologii budowy zapór wodnych w ostatnich 30 latach. Technologia ta zyskała szerokie zastosowanie czego odzwierciedleniem jest ponad 750 ukończonych lub w trakcie budowy projektów hydrotechnicznych. Budowanie zapór z betonu wałowanego polega na korzystaniu z metod ogólnie stosowanych przy budowie zapór ziemnych, co prowadzi do znacznego skrócenia czasu i co za tym idzie zmniejszenia kosztów budowy. Stosowanie dużej zawartości spoiw złożonych z cementu, popiołów lotnych i dodatków mineralnych w mieszankach betonowych zapewnia dużą wytrzymałość betonu wałowanego, porównywalną z wytrzymałością konwencjonalnego betonu wibrowanego. Technologia budowy zapór z wykorzystaniem betonu wałowanego ciągle się rozwija, a także jest ulepszana z każdym ukończonym projektem.
 
J.W. SALAMON, K.D. HANSEN