Wpływ domieszek kilku metali na właściwości krzemianu trójwapniowego

Numer wydania: 2018/3, strona 182
Jelito_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków ZnO, MgO, Al2O3, Cr2O3 i 2% MgO + 2% Al2O3, odpowiadający syntetycznemu alitowi. Największą wytrzymałość miał zaczyn z C3S zawierający cynk, po 28 dniach z dodatkiem 2% ZnO; wynoszącą 101 MPa. Znacznie mniejszą wytrzymałość miały próbki z dodatkiem Al2O3, a najmniejszą miał zaczyn z C3S + 1% Cr2O3. Na drugim miejscu po cynku lokuje się "syntetyczny" alit, który zapewnia dużą wytrzymałość po 1 i 2 dniach, a taką samą jak 3% dodatek ZnO po 7 dniach. Dobrą wytrzymałość daje także dodatek 2% MgO, z wyjątkiem krótkich czasów dojrzewana. Mikrokalorymetria wykazała, że występuje dobra korelacja ciepła hydratacji z wytrzymałością, aczkolwiek nie ma korelacji okresu indukcji, który jest długi w przypadku cynku, natomiast zaczyn C3S + ZnO ma po 1 dniu dużą wytrzymałość. Badania mikrostruktury zaczynów wykazały, że cynk nie jest równomiernie rozmieszczony w kryształach krzemianu trójwapniowego, są kryształy, które w ogóle nie zawierają cynku. Spowodowało to podobne zróżnicowanie w fazie C-S-H; faza ta zawierająca cynk ma nietypową morfologię.
 
E. JELITO