Badania wytrzymałości i trwałości zapraw cementowych zawierających nanokrzemionkę oraz kruszywo drobne ze stłuczki szklanej

Numer wydania: 2018/3, strona 206
Skoczylas_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Przeprowadzone badania zapraw cementowych z udziałem nanokrzemionki i drobnoziarnistej stłuczki szklanej pozwoliły ocenić istotne parametry związane z ich wytrzymałością i trwałością, w szczególności w zakresie oddziaływania wody w różnych warunkach środowiska zewnętrznego. W zaprawach, oprócz typowej zaprawy cementowej z udziałem piasku naturalnego, zastosowano drobnoziarniste kruszywo szklane, jako zamiennik piasku naturalnego w ilości 50% i 100% jego objętości, oraz nanokrzemionkę w ilości 0%, 1% i 3% w odniesieniu do masy cementu. Oceniono także wpływ nanokrzemionki na ciepło hydratacji i całkowite ciepło hydratacji zaczynu cementowego.
K. SKOCZYLAS, T. RUCIŃSKA