Wpływ glukonianu i cytrynianu sodu na konsystencję zaczynów z półwodnego gipsu alfa upłynnianego superplastyfikatorem polikarboksylanowym

Numer wydania: 2018/2, strona 144
Wang_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu cytrynianu oraz glukonianu sodu na właściwości zaczynów z półwodnego siarczanu wapnia odmiany alfa, upłynnianych dodatkiem superplastyfi katora polikarboksylanowego [PA]. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zdolność do adsorpcji cytrynianu sodu jest znacznie większa od glukonianu, ze względu na większą zdolność tego pierwszego do tworzenia kompleksów chelatowych z jonami wapnia. W przypadku równoczesnego dodatku plastyfikatora i opóźniacza zachodzi adsorpcja wymienna. Cytrynian oraz glukonian sodu opóźniają hydratację gipsu, przy czym efekt opóźniający cytrynianu jest znacznie większy niż glukonianu, ze względu na większą zdolność tego pierwszego. do adsorpcji na ziarnach półwodzianu. Przyczyną poprawy konsystencji jest mniejsza ilość zużytej wody i PA, spowodowana działaniem opóźniającym, a przyczyną pogorszenia konsystencji jest mniejsza ilość zaadsorbowanego PA wynikająca z adsorpcji wymiennej cytrynian lubglukonian i PA. W przypadku glukonianu sodu dominuje pierwszy efekt co powoduje poprawę płynności zaczynu, a dla cytrynianu przeważa drugi efekt co wpływa na jej pogorszenie.
K. WANG, L. YANG, L. REN