Popiół ze słomy ryżowej jako materiał zastępujący cement

Numer wydania: 2018/2, strona 107
Ghorab_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Popiół ze słomy ryżowej otrzymano prażąc wypłukaną słomę przez 90 minut w temperaturze 500oC. Jego głównym składnikiem nieorganicznym jest krzemionka, której zawartość wynosi ym składnikiem ubocznym jest potas o udziale 1,2%. Wyniki badań rentgenowskich wykazały, że kalcyt jest główną fazą krystaliczną, obok niewielkiej ilości sylwinu i kwarcu. Popiół ten wykazuje dużą zdolność do reakcji z wapnem i wskaźnik aktywności pucolanowej wynosi 82%. Największą wytrzymałość na ściskanie uzyskano dla zaprawy, w której 10% popiołu zastąpiono cementem. Wodożądność i czas wiązania zaczynu z cementu z dodatkiem popiołu ze słomy ryżowej zwiększały się wraz z rosnącą zawartością popiołu, a rozpływ, porowatość i nasiąkliwość zaprawy odpowiednio malały. Mała zawartość węgla, nawet bez płukania słomy ryżowej, miała niewielki wpływ na właściwości, a przede wszystkim na wytrzymałość zapraw cementowo-popiołowych.
 
H.Y. GHORAB, M. RIZK, A. S. MEAWAD, M. EL SAYED