Badania przyczepności betonu zwykłego i geopolimerowego do pręta stalowego

Numer wydania: 2018/2, strona 89
Seshu_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Beton geopolimerowy jest jednym z nowoczesnych materiałów budowlanych zastępujących klasyczny beton z cementu portlandzkiego. Przeprowadzono wiele badań dotyczących zastosowania betonu geopolimerowego jako materiału budowlanego, jednak nieliczne z nich dotyczą jego zastosowania w konstrukcjach. Praca przedstawia porównanie wyników wytrzymałości wiązania stali z betonem zwykłym i geopolimerowym. Przeprowadzono badania przyczepności metodą „pull out” na 27 belkach o wymiarach 100×100×200 mm3, wykonanych z trzech różnych klas betonu geopolimerowego, a mianowicie M20, M35 i M50, zbrojonych prętami TMT o średnicy 16 mm. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie równania opisującego przyczepność betonu geopolimerowego do stali, którego poprawność zweryfikowano doświadczalnie. Znormalizowaną funkcję naprężenia przyczepność-przemieszczenie betonu geopolimerowego można w przybliżeniu przedstawić jako krzywą dwóch zmiennych.
 
D. RAMA SESHU