Właściwości wapna dolomitowego

Numer wydania: 2018/2, strona 98
Lech_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Badania właściwości wapna dolomitowego przeprowadzono na próbkach dolomitów pochodzących z polskich złóż w Ołdrzychowicach, Brudzowicach i Winnej. W wyniku badań stwierdzono, że pochodzenie dolomitów i warunki ich dekarbonatyzacji, w tym zawartość dwutlenku węgla w atmosferze otaczającej dekarbonatyzowaną próbkę dolomitu, wpływają na 2 – 3 krotny wzrost sumarycznej objętości porów i zmianę ich struktury. Wzrost ciśnienia parcjalnego CO2 do wartości około 456 hPa w mieszaninie gazowej powoduje spadek udziału mezoporów przy wzroście udziału makroporów i jednoczesnym spadku powierzchni właściwej BET. Zróżnicowanie porowatości pociąga za sobą zmiany reaktywności wapna dolomitowego w stosunku do wody.
R. LECH