Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu cementowego w kontekście wyników handlu zagranicznego

Numer wydania: 2018/2, strona 115
Kadzielewski_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W warunkach globalizacji oraz internacjonalizacji procesów gospodarczych konkurencyjność jest coraz częściej rozpatrywana w kontekście rynku międzynarodowego. Rozumiana jest wówczas jako zdolność skutecznego i opłacalnego lokowania się krajowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. W pracy skoncentrowano się na analizie pozycji konkurencyjnej Polski w handlu produktami przemysłu cementowego za pomocą wybranych mierników ilościowych. Wyboru mierników dokonano uwzględniając specyfikę produktów oferowanych przez przemysł cementowy, ponieważ przemysł ten, przede wszystkim ze względu na wysokie koszty transportu, oferuje produkty głównie na rynku krajowym. W latach 2004–2016 nastąpił ponad dwukrotny wzrost obrotów handlowych tego typu towarami. Osiągnięte wyniki w handlu zagranicznym produktami przemysłu cementowego oraz dokonana w tym obszarze ocena pozycji konkurencyjnej Polski wskazują na zróżnicowaną sytuację na poszczególnych rynkach zagranicznych. Najbardziej niekorzystne relacje w handlu produktami przemysłu cementowego wystąpiły w obrotach z Białorusią i Litwą. Brakiem przewag, zwłaszcza w ostatnich latach odznaczała się również wymiana z najważniejszym partnerem handlowym Polski – Niemcami. Korzystna sytuacja występowała natomiast w handlu z Republiką Czeską i Ukrainą.
J. ŁAPIŃSKA, G. KĄDZIELAWSKI