Wpływ tlenku grafenu na właściwości zaczynów cementowych

Numer wydania: 2018/1, strona 59
Jamrozik_1_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy zbadano wpływ zawiesiny wodnej tlenku grafenu dodawanej w ilościach 0,05 %, 0,10 % oraz 0,15 % masy cementu, na właściwości zaczynów cementowych z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R. Dodatek zawiesiny tlenku grafenu powoduje zmniejszenie filtracji zaczynów nawet o około 40%. Czas wiązania zaczynów ulega skróceniu o ponad 50% przy niewielkim wpływie na początek czasu wiązania, co jest szczególnie korzystne przy cementowaniu otworów gazowych. Tlenek grafenu zwiększa lepkość zaczynów, bez zmiany ich modelu reologicznego. Wszystkie zaczyny były płynami nienewtonowskimi, rozrzedzanymi ścinaniem, opisywanymi modelem Hershela-Bulkley’a. Tlenek grafenu zwiększa wytrzymałość zaczynów, przy czym największą wytrzymałość miały zaczyny z dodatkiem 0,10 % zawiesiny, których wytrzymałość zwiększyła się o około 40%.
A. JAMROZIK, R. WIŚNIOWSKI, S. STRYCZEK