Postęp w zastosowaniu betonu wałowanego do budowy zapór wodnych

Numer wydania: 2018/1, strona 48
Salamon_1_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Beton wałowany uznawany jest jako jedno z największych osiągnieć w technologii budowy zapór wodnych w ostatnich 30 latach. Technologia ta zyskała szerokie zastosowanie czego odzwierciedleniem jest prawie 750 ukończonych lub w trakcie budowy projektów hydrotechnicznych. Budowanie zapór z betonu wałowanego polega na korzystaniu z metod ogólne stosowanych przy budowie zapór ziemnych, co prowadzi do znacznego skrócenia czasu i co za tym idzie zmniejszenia kosztów budowy. Stosowanie dużej zawartości spoiw złożonych z cementu popiołów lotnych i dodatków mineralnych w mieszankach betonowych zapewnia dużą wytrzymałość betonu wałowanego, porównywalną z wytrzymałością konwencjonalnego betonu wibrowanego. Technologia budowy zapór z wykorzystaniem betonu wałowanego ciągle się rozwija, a także jest ulepszana z każdym ukończonym projektem.
J.W. SALAMON, K.D. HANSEN