Badania właściwości cementu anhydrytowego otrzymywanego z gipsu z odsiarczania spalin z dodatkiem szkła butelkowego lub pyłu z pieca do produkcji wełny mineralnej

Numer wydania: 2018/1, strona 30
Leskeviciene_1_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Zbadano właściwości cementu anhydrytowego uzyskanego z prażenia gipsu z odsiarczania spalin z 5% dodatkami stłuczki szklanej oraz pyłu z pieca do produkcji wełny mineralnej. Stwierdzono, że anhydryt uzyskany w wyniku prażenia w 800oC ma największą wytrzymałość w przypadku próbek prażonych z 5% dodatkiem stłuczki ze szkła butelkowego. Natomiast dodatek 5% pyłu z pieca daje taki sam efekt po prażeniu w 900oC.
V. LEŠKEVIČIENĖ, D. NIZEVIČIENĖ, N. KYBARTIENĖ, Z. VALANČIUS