Mikrostruktura betonów z proszków reaktywnych

Numer wydania: 2018/1, strona 1
Grzeszczyk_1_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Przygotowano specjalny skład betonu z proszków reaktywnych zawierający mączkę kwarcową i pył krzemionkowy, a także włókna stalowe. Skład ten pozwolił na osiągnięcie wytrzymałości betonu wynoszącej 145 MPa po dwóch dniach, a 198 MPa po 28 dniach dojrzewania w wodzie. Dodatek włókien stalowych o długości 12 mm pozwolił na osiągnięcie wytrzymałości na zginanie przekraczającej 48 MPa po 2 dniach i 52 MPa po 28 dniach. Zastosowany skład zapewnił bardzo zwartą mikrostrukturę matrycy cementowej oraz bardzo dobre wiązanie fazy C-S-H z ziarnami kwarcu, bez występowania strefy przejściowej.
S. GRZESZCZYK, A. MATUSZEK-CHMUROWSKA, R. ČERNY, E. VEJMELKOVÁ