Znaczenie margli o dużym module krzemowym jako surowców do produkcji cementów belitowych

Numer wydania: 2018/1, strona 40
Pawluk_1_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W małym piecu obrotowym o długości 7 m wyprodukowano dwa cementy belitowe z margli ze złoża Folwark-Opole o dużym module krzemowym. Szczególnie korzystny skład miał cement 2, o module nasycenia wapnem wynoszącym 76 i o module krzemowym 4. Jego skład fazowy był następujący: alit 15%, belit 66%, C3A 11% i C4AF 5%. Przy bardzo małym rozdrobnieniu wynoszącym 275 m2/kg wytrzymałość tego cementu wynosiła po 2 dniach 12,7 MPa, a po 28 dniach 44,1 MPa. Spełniał on zatem wymagania normowe dla klasy 42,5 N. Można oszacować, że w produkcji tego cementu zawartość wapienia w zestawie będzie mniejsza o koło 20%, a emisja CO2 z gazami odlotowymi z pieca o około 0,3 nm3/kg klinkieru. Potwierdzenie tych przewidywań wymaga przeprowadzenie próby przemysłowej.
J. PAWLUK