Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic

Numer wydania: 2017/6, strona 517
Kurdowski-6-2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Bardzo dobre właściwości mechaniczne, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, zginanie, rozłupywanie oraz moduł sprężystości pozwalają beton z nawierzchni autostrady zbudowanej w 1935 roku zaliczyć do grupy betonów wysokowartościowych. Beton ten ma małą przepuszczalność dla wody, dużą odporność na ścieranie, spełniając wymagania najwyższej klasy 4. Współczynnik migracji jonów chlorkowych wykazuje, że ma dobrą odporność na wnikanie chlorków. Badania strefy przejściowej stali zbrojeniowej z matrycą cementową wykazały, że wiązanie stali z matrycą cementową jest bardzo zwarte, brak porowatości, a na powierzchni stali powstała warstwa uwodnionego żelazianu wapnia, która jest mocno związana z fazą C-S-H w matrycy cementowej.
W. KURDOWSKI, T. TRACZ, J. ŚLIWIŃSKI