Modelowanie przepływu cieczy przez materiały porowate o różnej mikrostrukturze

Numer wydania: 2017/6, strona 489
Filipek-6-2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy przedstawiono sformułowania modeli transportu w ośrodku porowatym w skali mikro i makro. Jako model mikro ośrodka porowatego przyjęto układ nieruchomych kul reprezentujący ziarna, o rozkładzie dwumodalnym. Na podstawie obliczeń w skali mikro, stosując stacjonarne równanie Stokesa dla cieczy nieściśliwej, wyznaczono maksymalne prędkości oraz przepływy dla poszczególnych mikrostruktur w funkcji promienia małego ziarna oraz porowatości. Obliczono również krętość poszczególnych mikrostruktur. Przedstawiono metodę wyznaczania przepuszczalności układu, która jest uśrednionym parametrem opisującym ośrodek porowaty w skali makro. Zaprezentowana metoda może być stosowana w modelowaniu procesów transportu dla materiałów o rzeczywistej mikrostrukturze.
J. STEC, R. FILIPEK