Właściwości fizyczne betonów lekkich zawierających polistyren

Numer wydania: 2017/6, strona 466
Parastesh-6-2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ilości i uziarnienia lekkiego kruszywa polistyrenowego na właściwości betonu. Wykonano betony o gęstości 1500 kg/m3, 1000 kg/m3, 750 kg/m3 oraz 500 kg/m3. Dodatkowo beton o gęstości 750 kg/m3 modyfikowano dodatkiem mikrokrzemionki. Badano gęstość, wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości, udarność i odporność ogniową. Wyniki badań wykazały, że moduł sprężystości i wytrzymałość na ściskanie silnie zależały od gęstości, a wraz z jej zmniejszeniem wspomniane wartości silnie malały. Moduł sprężystości w funkcji wytrzymałości na ściskanie przyjmował zależność liniową tylko dla betonów o niskiej gęstości. Całkowita liczba uderzeń powodująca zniszczenie próbek betonów z polistyrenem była o ok. 70% większa od liczby uderzeń powodującej pierwsze pęknięcie. Beton o gęstości 500 kg/m3 z kruszywem polistyrenowym, niezależnie od wielkości użytej frakcji wykazywał dobrą odporność ogniową. Przy małej gęstości betonów polistyrenowych użycie mikrokrzemionki nie poprawiło właściwości fizycznych ani mechanicznych.
H. PARASTESH, M. REZAEIAN PAKIZEH, A. MAZINANI