Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem

Numer wydania: 2017/6, strona 445
Mroz-6-2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Przedstawiony przegląd obecnej znajomości przyczyn odpryskiwania betonu spowodowanego pożarem wskazuje na dwie główne ich przyczyny: cieplno-mechaniczny i termiczno-wilgotnościowy. Odpryskiwanie betonu występuje wraz ze wzrostem jego wytrzymałości, natomiast nie grozi betonom niskich klas, które mają dużą porowatość otwartą. Stosowanie włókien polipropylenowych nie zawsze zapobiega jego zachodzeniu. Obserwacje uszkodzeń betonu pozwoliły na wyróżnienie czterech rodzajów odpryskiwania w trakcie pożaru: 1)odpryskiwanie kruszywa, 2) odpryskiwanie powierzchniowe, 3) eksplozyjne, 4) odpryskiwanie naroży elementu. Po zakończeniu pożaru występuje piąte jako złuszczania powierzchniowe.
K. MRÓZ, I. HAGER