Spoiwo mineralne uzyskane w wyniku prażenia odpadów flotacyjnych powstających w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Numer wydania: 2017/3, strona 239
Rajczyk_3_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadów flotacyjnych powstających w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. do produkcji spoiw wiążących. W tym celu przeprowadzono badania składu chemicznego odpadów flotacyjnych wybierając najbardziej odpowiednie pod względem składu mineralnego, którymi okazały się odpady węglanowe. Odpady te prażono w warunkach laboratoryjnych w zakresie temperatur od 650oC do 1100oC, przy czym najkorzystniejszy zakres temperatur przypadał w zakresie od 750oC do 850oC. Zachowując ten zakres temperaturowy prażono odpady w małym piecu obrotowym, a produkt zmielono w młynie kulowym. Uzyskane spoiwo miało właściwości wapna hydraulicznego, głównie dzięki pewnej zawartości krzemianu dwuwapniowego i aktywnej krzemionki. Wytrzymałość na ściskanie tego spoiwa wzrastała w wilgotnym powietrzu przez 90 dni, osiągając po tym okresie 90 MPa. Ostateczna ocena warunków produkcji i właściwości spoiwa wymaga przeprowadzenia badań w skali przemysłowej.
 
K. RAJCZYK