Wpływ wskaźnika spoiwowego na wytrzymałość na ściskanie betonu geopolimerowego

Numer wydania: 2017/3, strona 211
Seshu_3_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Stosowanie spoiw uzyskiwanych z granulowanych żużli i krzemionkowych popiołów lotnych aktywowanych związkami sodu mają w rozwoju technologii betonów duże znaczenie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Betony te nazywamy geopolimerami (GPB). W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń mających na celu wykazanie wpływu stosunku zawartości granulowanego żużla (GŻ) do krzemionkowych popiołów lotnych i stężenia alkalicznego aktywatora na wytrzymałość na ściskanie GPB. W celu równoczesnego zbadania tych dwóch czynników zastosowano nowy czynnik nazwany „wskaźnikiem spoiwa”. Uzyskane wyniki wykazały, że wskaźnik spoiwa ma duży wpływ na wytrzymałość GPB; wytrzymałość rośnie ze wzrostem udziału GŻ, dla danego stężenia aktywatora. Równocześnie stężenie aktywatora zwiększa wytrzymałość, jednak nie jest to zależność wprost proporcjonalna. Wytrzymałość po 7 i po 28 dniach wzrasta ze zwiększeniem „wskaźnika spoiwa”.
 
D. RAMA SESHU, R. SHANKARAIAH, B. SESHA SRINIVAS