Betony o dużej wytrzymałości z cementu portlandzkiego z dodatkiem metakaolinu uzyskanego z piasków kaolinowych ze złoża w pobliżu Lućenec na Słowacji

Numer wydania: 2017/3, strona 187
Bacuvcik_3_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy zbadano przydatność piasku kaolinowego z miejscowości Vyšný Petrovec koło Lućenec na Słowacji jako surowca do produkcji metakaolinu. Ten surowiec, nazywany piaskiem kaolinowym, zawiera tylko około 50% masowych kaolinitu, jednak po dehydroksylacji w temperaturze 650oC osiąga po 28 dniach właściwości pucolanowe na poziomie 87%. Dodatek tego metakaolinu do spoiwa, zastępującego część cementu, ma korzystny wpływ na właściwości betonu. Taki skład betonu zwiększa wytrzymałość oraz moduł Younga, a także odporność na zamrażanie i rozmrażanie w obecności NaCl, bez napowietrzenia. Uzyskano także zmniejszenie ekspansji betonu o jedną trzecią w porównaniu do kompozytu referencyjnego.
 
M. BAČUVČÍK, I. JANOTKA, E. SMRČKOVÁ